MetapherninderFu?ballberichterstattungzurWM2006Eindeutsch-polnischerVergleich

Metaphern in der Fußballberichterstattung zur WM 2006 Ein deutsch-polnischer Vergleich (GRIN Verlag) [電子書籍版]
Julian Gröger

1,822円(税込)

獲得ポイント:


初めての方限定!1冊無料クーポンプレゼント!
初めての方限定!1冊無料クーポンプレゼント!

商品基本情報

商品説明

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Kulturwissenschaften - Sonstiges, Note: 1,1, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Veranstaltung: Die Kultur des Fußballs, Sprache: Deutsch, Abstract: (polnisch) Streszczenie W tej pracy zostanie przeanalizowane u?ywanie metafor w celu wyja?nienia lub skomento〓wania konkretnego meczu pi?ki no?nej zarówno w j?zyku polskim jak i niemieckim. Ta praca jest studium kontrastywnych porówna? j?zykoznawczych. Zostan? tutaj przedstawione ró?ne teorie metafor pod wzglem paradigmy lingwistycznej. Od Arystotelesa do Lakoffa/Johnsona metafora by?a definiowana i interpretowana na ró?ne sposoby: od daj?cej si? opisa? figury retorycznej do elementu j?zyka codziennego, który w du?ym stopniu wp?ywa na nasze my?lenie i post?powanie. Weinrich (1976) zbada?, ?e u?ywane metafory mo?na podsumowa? jako tak zwane Bildfelder (pole obrazów). Okre?lone Bildfelder s?u?? okre?lonym przed〓miotom albo stanom jako Bildspender (dawca obrazów). W pi?ce no?nej te pola to przede wszystkim wojna/walka, praca i teatr. Lingwistyka kognitywna na czele z Georgem Lakoffem jako jej najwa?niejszym przedstawicielem stwierdza, ?e te wy?ej wymienione pola mówi? du?o o tym jak i co my?limy o pi?ce no?nej. Dlatego warto jest zaj?? si? porównaniem metafor u?ywanych w polskich i niemickich mediach. Metod? badawcz? jest tutaj analiza i ocena komentarzy dotycz?cych meczu Polska-Niemcy podczas Mistrzostw ?wiata w pi?ce ho?nej 2006 na podstawie telewizyjnych relacji na ?ywo jak i artyku?ów z gazet z dnia nast?pnego. Weinrich postawi? tez? wspólnych pól obrazów cywilizacji zachodu (abendländischen Bildfeldgemeinschaft). Jego teza zak?ada, ?e u?ywane w Europie koncepcje metaforyczne wyst?puj? w wielu j?zykach. Dlatego rzadziej dochodzi do nieporozumie? mi?dzykulturowych, które powstaj? przez u?ywanie metafor. Tak?e to studium mo?e zasadniczo potwierdzi? t? tez?. W wymiarze makro najcz??ciej u?ywane obrazy s? identyczne. Natomiast istniej? znaczne ró?nice w wewn?trznej strukturze tych obrazów. Jednak analizowane materia?y dotycz?ce jednego konkretnego meczu s? zbyt ograniczone, a tak?e zbyt specyficzne, aby móc jednoznacznie stwierdzi? ogólne zdanie. Powody tego organiczenia mog? le?e? w specyfice tego konkretnego meczu.

みんなのレビュー

この商品にはまだレビューがありません レビューを書く

楽天ブックスランキング情報

 • 週間ランキング

  ランキング情報がありません。

 • 日別ランキング

  ランキング情報がありません。

ご購入はこちらから

楽天Kobo電子書籍版

1,822円(税込)

お気に入りに追加
 • 電子書籍のお得なクーポン・キャンペーン

 • 人気コミックや最新の雑誌など!今すぐ読める無料作品をご紹介♪人気コミックや最新の雑誌など!今すぐ読める無料作品をご紹介♪
 • もっと見る
全品対象!
2017/9/20(水) 23:59まで
祝勝利!楽天イーグルス
エントリーで
ポイント2倍
全品対象!
2017/9/21(木) 23:59まで
男性の方限定!
10%OFF
クーポン

最近チェックした商品

  ※表示を削除したい場合は閲覧履歴のページから削除お願いいたします

  ランキング:電子書籍

  ※1時間ごとに更新

  1. 1
   週刊少年マガジン
   電子書籍週刊少年マガジン

   週刊少年マガジン編集部

   270円(税込)

  2. 2
   週刊少年サンデー 2017年43号(2017年9月20日発売)
   電子書籍週刊少年サンデー 2017年43号(2017年9月2…

   270円(税込)

  3. 3
   コレットは死ぬことにした 8
   電子書籍コレットは死ぬことにした 8

   幸村アルト

   432円(税込)

  4. 4
   ゴールデンカムイ 11
   電子書籍ゴールデンカムイ 11

   野田サトル

   500円(税込)

  5. 5
   兄友 6
   電子書籍兄友 6

   赤瓦もどむ

   432円(税込)

  購入データ自動連携!楽天ブックス公式 無料 読書管理パプリ Readee

  このページの先頭へ